Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2019

2019. december 18. letöltés
Meghívó
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.30.) rendelet módosítás és közszolgáltató beszámolójának elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
3.

Tájékoztatás a településkép védelméről szóló 6/2019. (V.17) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról 

4.

Gyulakeszi 04/13 és 06 hrsz-ú ingatlanok más célú hasznosítása

5.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

6.

A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

7.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása

8.

Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

9.

Beszámoló a Szociális Egészségügyi Alapellátási Intézet 2019 évi munkájáról

Jegyzőkönyv:
2019. november 28. (lakossági fórum). letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv (lakossági fórum):
Jegyzőkönyv (közmeghallgatás):
2019. november 22. letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása
2. Döntés a temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
3. Döntés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Tájékoztató a helyi adókról
6. Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
Jegyzőkönyv:
2019. október 31. letöltés
Meghívó
5. Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
6. Bizottsági tagok megválasztása
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
Jegyzőkönyv:
2019. október 10. letöltés
Meghívó
1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Jegyzőkönyv:
2019. szeptember 29. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a véghajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás.
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
2019. augusztus 29. letöltés
Meghívó
1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2020-2034) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
2. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlanok értékesítése ügyében
3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
4. Falugondnoki Szolgálat létrehozása, a Magyar Falu Program ke-retében falugondnoki gépjármű beszerzésére pályázat benyúj-tása
2019. július 15. letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
Jegyzőkönyv:
2019. július 2. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
5. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. június 27. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
Jegyzőkönyv:
2019. június 25. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése.a
Jegyzőkönyv:
2019. június 17. letöltés
Meghívó
1. "Önkormányzati feladatellátó szolgáló fejlesztések támogatása 2019" pályázatához szükséges önerő biztosítása
Jegyzőkönyv:
2019. május 15. letöltés
Meghívó
1. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. Intézkedés a településkép védelméről szóló 3/2018. (III.27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
3. Intézkedés a Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V.3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1 hrsz-u ingatlan értékesítése ügyében hozott 21/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
5. A 2018. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
6. a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv:
2019. március 27. letöltés
Meghívó
1. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1.; 1005/3. és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítése ügyében
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2019. március 13. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018 évi költségvetéséről, a végrehatásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
3. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Jegyzőkönyv:
2019. február 14. (együttes) letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 11. letöltés
Meghívó
1. Tájékoztatás törvényességi felhívásról
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. január 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
2. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
Jegyzőkönyv:

feher vertikalis gyulakeszi