Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Látogatók
1
Cikkek
151

 EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén

 

A Tapolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programja EFOP-1.5.2-16 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című felhívására benyújtott pályázatával 499 317 799 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A konzorciumi formában megvalósuló uniós projekt tagjai: Tapolca Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Gyulakeszi Község Önkormányzata, Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesencetomaj Község Önkormányzata, Monostorapáti Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata, Zalahaláp Község Önkormányzata.

A projekt keretében olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.

A támogatás formája 100% vissza nem térítendő támogatás, összköltsége 499 317 799 Ft. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. június 30.

 

Bővebb információk a projekttel kapcsolatban

HVB ülések

HVB ülések

meghívó

Képviselő-testületi ülések 2018

2018. december 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
3. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
4. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Jegyzőkönyv:
2018. november 27. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. Döntés a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
6. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
7. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
8. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
9. Döntés Gyulakeszi belterület 1005/1; 1005/2; 1005/3 és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása ügyében
10. Tapolca város köznevelési intézményeibe járó gyermekek intézményi étkezéséhez való hozzájárulás
11. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
12. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 2019. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása
14. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
15. Tájékoztató a helyi adókról
Jegyzőkönyv:
2018. október 31. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtása
Jegyzőkönyv:
2018. október 29. letöltés
Meghívó
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. szeptember 25. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat benyújtása
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Jegyzőkönyv:
2018. augusztus 6 letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
2. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2019-2033) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv:
2018. június 27 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
3. Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
4. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatásának biztosítása.
5. A törvényességi felügyeleti szervtől érkezett javaslat megtár-gyalása
6. Döntés főépítészi feladatok ellátásáról
Jegyzőkönyv:
2018. május 28 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.
2. Egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
3. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása.
4. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Jegyzőkönyv:
2018. április 25 letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására
Jegyzőkönyv:
2018. április 23 letöltés
Meghívó
1. Döntés a civil szervezetek támogatásáról.
2. Tájékoztatás az önkormányzati rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatti felhívásról.
3. A 2017 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
4. Pályázat kiírása a Gyulakeszi Százszorszép intézményvezetői munkakörére.
Jegyzőkönyv:
2018. március 26 letöltés
Meghívó
1. Településképi védelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2. Döntés Gyulakeszi Község településrendezési eszközeinek módosításának kezdeményezéséről és a tervező kiválasztásáról.
Jegyzőkönyv:
2018. március 14 letöltés
Meghívó
1. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Jegyzőkönyv:
2018. február 26 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
3. Tájékoztató törvényességi felhívásról
Jegyzőkönyv:
2018. február 16 letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2018. február 14 letöltés
Meghívó
1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. január 22 letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv:
2018. január 15 letöltés
Meghívó


Minden jog fenntartva!