Meghívó 2016.02.18.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286 GyulakesziKossuth u. 55.

_________________________________________________________________________

 

Ügyiratszám: 18/11-1/2016.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016február 18-án (csütörtök17.00 órai kezdettelnyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1) Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2) Gyulakeszi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3) A járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló 8/2009. (XI. 30.) rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

4) A "Településszerkezeti terv", valamint a Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII.05.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

5)A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

6) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

7) A Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

8) Gyulakeszi Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK

jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2016.02.19.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. február 11.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester