Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghivó 2015.11.23.

 

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286 GyulakesziKossuth u. 55.

 

 

____________________________________________________________________________

Ügyiratszám: 18/9-20/2015.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-án (szerda17.00 órai kezdettelnyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1) Gyulakeszi Község 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3) Vis maior pályázat benyújtása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

4) Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozás a 2016. évre

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

6) A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. szeptember 16.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi