Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2014.11.26

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286 GyulakesziKossuth u. 55.


 

Ügyiratszám: 18/11-43/2014. 

M E G H Í V Ó

 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrotthon

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1)      Gyulakeszi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2)      A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

4) Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

5) A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

6) Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulakeszi Petőfi u. 14/1. és 14/2. hrsz.-ú területeken lévő 0,4 kV-os légvezeték kiváltása ügyében
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

7)Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulakeszi Kossuth L. u. 29. szám alatti 128. hrsz-ú közterületet érintő Magyar Telekom mérőszekrény elhelyezés és kapcsolódó földkábel építése ügyében
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

8)  Téli hóeltakarításra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

9)      A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

10)    A Gyulakeszi Önkormányzati Óvoda 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

11)Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

12)    Delegálás a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

13) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

14)    Gyulakeszi Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2bekezdés a) pontjaalapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. november 20.

Szennyainé Kovács Veronika sk.

 polgármester

feher vertikalis gyulakeszi