Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2014.09.29

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.

Ügyiratszám: 18/11-35/2014.     

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 

Az ülés helye:    Kultúrotthon
(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)  

NAPIREND

1)    A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

2)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Tóth József polgármester

3)    A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth József polgármester

4)    A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2013. (VI. 19) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóth József polgármester

5)   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás a 2015. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Tóth József polgármester

6)    A Gyulakeszi, 04/13. hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása
Előterjesztő: Tóth József polgármester

7)    Feleslegessé vált leltári eszközök selejtezéséről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: Tóth József polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2014. szeptember 25.

Tóth József sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi