Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghivo 2014.03.24.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.

Ügyiratszám: 18/11-11/2014.     

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 24-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 

Az ülés helye:        Kultúrotthon
(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)   
NAPIREND

1)    A gyermekétkeztetés után fizetendő térítési díjakról szóló 2/2013. (II. 18.) rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

2)    A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

3)    Részvény-átruházási szerződés véleményezése
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

4)    A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítése és módosítása
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2014. március 18.

Tóth József sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi