Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2023

Szeptember 25. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a BursaHungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszt9öndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Jegyzőkönyv
Augusztus 23. letöltés
  Meghívó
1.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Döntés a Gyulakeszi zártkert 497 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kíjelöléséről
3.

Döntés a Csobánc Váráért Alapítvány támogatásáról

4. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2024-2038) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
5. Döntés a Gyulakeszi Község Önkormányzata költségvetési rendeletében engedélyezett létszámkeret növeléséről
Jegyzőkönyv
Június 28. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (111.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a 04/16 hrsz-ú és 04/17 hrsz-ú ingatlanok vagyonhasznosításáról
Jegyzőkönyv
Május 22. letöltés
  Meghívó
1.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2. Döntés a Gyulakeszi 497 hrsz-ú ingatlan jövőbeni értékesítéséről, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013, (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.

A Tapolcai Közős Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

4. Döntés a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda jogutód nélküli megszüntetéséről
5.

2022, évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

6. A 2022, évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
7.

A Tapolcai Rendőrkapitányság 2022, évi beszámolója Gyulakeszi Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Vegyes ügyek:
A „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen" című projekt keretében megvalósítandó beszerzések költségvetési fedezetének biztosítása

Jegyzőkönyv
Április 20. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról

2. Döntés a 04/16 hrsz-ú és 04/17 hrsz-ú ingatlanok vagyonhasznosításáról
Jegyzőkönyv
Március 16. letöltés
  Meghívó
1.

Forrás biztosítása a Gyulakeszi, Kossuth u. 55. szám alatti felhasználási helyen bekövetkezett vízelfolyással kapcsolatos számla kiegyenlítésére

2. A „Gyulakeszi 085 hrsz-ú külterületi közút fejlesztése" c. projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
3.

A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

4. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Március 1. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 13/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról

4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Döntés a közművelődésről szóló 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.

Szándéknyilatkozat a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda megszüntetéséről

8. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
9.

Gyulakeszi Község Önkormányzata kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatainak ellátása céljából készített szolgáltatási terv elfogadása

Jegyzőkönyv
Február 24. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv

feher vertikalis gyulakeszi