Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2023

Március 16. letöltés
  Meghívó
1.

Forrás biztosítása a Gyulakeszi, Kossuth u. 55. szám alatti felhasználási helyen bekövetkezett vízelfolyással kapcsolatos számla kiegyenlítésére

2. A „Gyulakeszi 085 hrsz-ú külterületi közút fejlesztése" c. projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
3.

A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

4. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Március 1. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 13/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról

4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Döntés a közművelődésről szóló 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.

Szándéknyilatkozat a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda megszüntetéséről

8. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
9.

Gyulakeszi Község Önkormányzata kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatainak ellátása céljából készített szolgáltatási terv elfogadása

Jegyzőkönyv
Február 24. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv

feher vertikalis gyulakeszi