Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2023

December 18. letöltés
  Meghívó
1.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. Családi események lebonyolításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3.

2024. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

4. MFP pályázathoz szükséges többletforrás biztosítása.
5.

Beszámoló a TKÖH 2023. évi tevékenységéről

6.

Beszámoló a Szociális és Alapellátási Intézet 2023. évi munkájáról

7. 2024. évi munkaterv elfogadása
Jegyzőkönyv
November 30. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés Gyulakeszi község hatályos településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárásban a véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetés lezárásáról, valamint a környezeti értékelés szükségességéről (Gyulakeszi 4 hrsz.)

2. A települési víziközmű rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása
Jegyzőkönyv
November 27. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
3.

Döntés a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
5.

Beszámoló a helyi adókról

6. Gyulakeszi Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása
7. Beszámoló a 2023. évi közművelődési tevékenységről
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv lakossági fórum
Jegyzőkönyv közmeghallgatás
Október 30. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Gyulakeszi zártkert 497 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

2. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
Jegyzőkönyv
Október 09. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Gyulakeszi, 4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó főépítészi feljegyzés jóváhagyása

Jegyzőkönyv
Szeptember 25. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a BursaHungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszt9öndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Jegyzőkönyv
Augusztus 23. letöltés
  Meghívó
1.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Döntés a Gyulakeszi zártkert 497 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kíjelöléséről
3.

Döntés a Csobánc Váráért Alapítvány támogatásáról

4. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2024-2038) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
5. Döntés a Gyulakeszi Község Önkormányzata költségvetési rendeletében engedélyezett létszámkeret növeléséről
Jegyzőkönyv
Június 28. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (111.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a 04/16 hrsz-ú és 04/17 hrsz-ú ingatlanok vagyonhasznosításáról
Jegyzőkönyv
Május 22. letöltés
  Meghívó
1.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2. Döntés a Gyulakeszi 497 hrsz-ú ingatlan jövőbeni értékesítéséről, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013, (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.

A Tapolcai Közős Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

4. Döntés a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda jogutód nélküli megszüntetéséről
5.

2022, évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

6. A 2022, évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
7.

A Tapolcai Rendőrkapitányság 2022, évi beszámolója Gyulakeszi Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Vegyes ügyek:
A „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen" című projekt keretében megvalósítandó beszerzések költségvetési fedezetének biztosítása

Jegyzőkönyv
Április 20. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról

2. Döntés a 04/16 hrsz-ú és 04/17 hrsz-ú ingatlanok vagyonhasznosításáról
Jegyzőkönyv
Március 16. letöltés
  Meghívó
1.

Forrás biztosítása a Gyulakeszi, Kossuth u. 55. szám alatti felhasználási helyen bekövetkezett vízelfolyással kapcsolatos számla kiegyenlítésére

2. A „Gyulakeszi 085 hrsz-ú külterületi közút fejlesztése" c. projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
3.

A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

4. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Március 1. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 13/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról

4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Döntés a közművelődésről szóló 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.

Szándéknyilatkozat a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda megszüntetéséről

8. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
9.

Gyulakeszi Község Önkormányzata kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatainak ellátása céljából készített szolgáltatási terv elfogadása

Jegyzőkönyv
Február 24. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv

feher vertikalis gyulakeszi