Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2021

december 20. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3.

Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló rendelet elfogadása

4.

A településkép védelméről szóló 3/2020. (111.31.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Döntés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
6.

A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, valamint a 2022. évi közszolgáltatási díj mértékéről
8.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

9. Gyulakeszi Község Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
10.

A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

11. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
12.

A 2022/2023-ass tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

13.

Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

14. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2022. évi munkatervének elfogadása
15. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2021. évi munkájáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:
 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása

 
  Ételallergiában szenvedők települési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása  

Jegyzőkönyv

2021. december 13. ( rendkívüli ) letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a VP6-19.2.1.-97-3-17 kódszámú, „Kulturális eszközbeszerzés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról (1 db Kawai GL-50 fekete magas fényű zongora beszerzése), a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

2. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása

Jegyzőkönyv

2021. november 30. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2021. (11.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
3.

Tájékoztató a helyi adókról

4.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv / lakossági fórum

Jegyzőkönyv / közmeghallgatás

2021. november 8. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

2. Döntés a VPG-7.2.1.1-21 kódszámú, ,,Külterületi helyi közutak fejlesztése" című felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítéséről

Jegyzőkönyv

2021. szeptember 29 letöltés
  Meghívó
1.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás

2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
3.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése

Jegyzőkönyv

2021. augusztus 28. letöltés
  Meghívó
 

Jegyzőkönyv

2021. augusztus 26. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi 2021.kv mód_augusztus + melléklet.

2. Gördülő fejlesztési terv elfogadása Gyulakeszi 2022-2036 + melléklet
3.

Szoc. tűzifa támogatás

4.

Gyulakeszi 048-12 hrsz-ú terület belterületbe vonás + melléklet

 

Jegyzőkönyv

2021. július 16. letöltés
  Meghívó
1.

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önerő biztosítása.

 

Jegyzőkönyv

2021. május 28. letöltés
1. GYK 2020. évi zárszámadás
2.

2020. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

3. KIVONAT GYK 2021.05.28. nyilvános 18
4.

Rendelet GYK 8-2021.(V.28.) Zárszámadás

2021. május 26. letöltés
1. Döntés a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról
2.

Döntés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

3. Döntés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról
4.

Döntés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

5. Rendelet GYK 4-2021.(V.26.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
6.

Rendelet GYK 5-2021.(V.26.) Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

7.

Rendelet GYK 6-2021.(V.26.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

8.

Rendelet GYK 7-2021.(V.26.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2021. február 23. letöltés
1. 1_GYK 2020. évi ktgvetésének módosítása.pdf
2.

2_Közös Hivatal 2020. évi ktgvetés módosítás.pdf

3. 3_GYK 2021. évi közbeszerzési terv.pdf
4.

4_Önrész biztosítása pályázat benyújtásához.pdf

5. Rendelet GYK 3-2021.(II.25.) 2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf
6.

KIVONAT GYK 2021.02.23. nyilvános 12-15.pdf

2021. február 17. letöltés
1. 1_GYK 2021. évi költségvetése.pdf
2.

2_Döntés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításáról.pdf

3. 3_TKÖH 2021. évi költségvetése.pdf
4.

Rendelet GYK 1-2021.(II.18.) 2021. évi költségvetésről.pdf

5. Rendelet GYK 2-2021.(II.18.) Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.pdf
6.

KIVONAT GYK 2021.02.17. nyilvános 9-10.pdf

2021. január 25. letöltés
1. Tájékoztató Gyulakeszi Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi maradványának korrekciójáról
2.

KIVONAT

feher vertikalis gyulakeszi