Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Pályázat!

Gyulakeszi Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyulakeszi Százszorszép Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos utca 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások és a munkaköri leírás szerinti. A 3-7 éves gyermek nevelése a Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás- és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek, dokumentumok figyelembevételével. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal, gyermekvédelmi feladatok ellátása. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos tanügy-igazgatási, pedagógiai-szakmai és egyéb adminisztratív teendőket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • •       Főiskola, óvodapedagógus,
  • •       Magyar állampolgárság
  • •      Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • •       Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •       Fényképes szakmai önéletrajz
  • •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
  • •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
  • •      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •    Postai úton, a pályázatnak a Gyulakeszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/13-3/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • •     Elektronikus úton Horváth Szilvia részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyulakeszi.hu honlapon szerezhet.

feher vertikalis gyulakeszi