Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Pályázat intézményvezető/óvodapedagógus (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Gyulakeszi Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyulakeszi Százszorszép Óvoda

intézményvezető/óvodapedagógus (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2022.04.01 - 2027.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltétleiről. Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges óvodapedagógus végzettség.
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti 10 tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Magyar állampolgárság
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésekben meghatározott követelményeknek való megfelelést, vagy a megkérését igazoló postai feladószelvény
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Gyulakeszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/3-1/2022., valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Horváth Szilvia részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.

feher vertikalis gyulakeszi