Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Pályázat falugondnok munkakör betöltésére.

Gyulakeszi Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 55.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak. A településen élők, alapvető szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz, alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, szállítása. Közreműködés a közösségi szociális információs szolgáltatásban. Igény esetén egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati tulajdonú kisbusz vezetése és egyéb meghatározott feladatok.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a végzettség megszerzésének határidőn belüli vállalása
 • Gépjárművezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló posta feladóvevény másolata
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Jogosítvány másolata
 • Nyilatkozat az előírt képesítés határidőn belüli megszerzésének vállalásáról
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulakeszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 • Elektronikus úton Horváth Szilvia részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyulakeszi.hu honlapon szerezhet.

feher vertikalis gyulakeszi