Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

H i r d e t m é n y !

Felhívom a Gyulakeszi községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülők figyelmét, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelet értelmében 2019. július 15-től szeptember 30-ig lehet benyújtani a gyermekek taníttatásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmeket.

A kérelemnyomtatvány ügyfélfogadási időben a helyi hivatalban, a könyvtárban és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán szerezhető be.

 

A támogatás legfontosabb szabályait az alábbiak szerint tartalmazza a helyi rendeletünk:

 

14/A. §

 

(1) Gyermek taníttatásához nyújtott települési támogatásra jogosultak azok az általános iskolai, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelő családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.- Ft/fő), egyedülálló szülő esetében a 450 %-át (128.250.- Ft/fő.

(2) A támogatás iránti kérelmet gyermekenként egy tanévre vonatkozóan egy alkalommal lehet előterjeszteni.

(3) A támogatás összege gyermekenként kerül meghatározásra. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) Az általános iskola 1. és 5. osztályát, továbbá a középiskola 1. osztályát első alkalommal megkezdő gyermeket nevelő családok az iskolakezdéshez kapcsolódóan igényelhetnek támogatást. A támogatás összege az általános iskola 1. és 5. osztályát megkezdő gyermeket nevelő családok esetében 20.000,- Ft, a középiskola 1. osztályát megkezdő gyermeket nevelő családok esetében 30.000,- Ft.

Gyulakeszi, 2019. augusztus 08.

                                                                            Szennyainé Kovács Veronika

                                                                                   polgármester sk.

feher vertikalis gyulakeszi