Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Felhívás!

Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonában levő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

 1. A felhívást kiíró szervezet neve, székhelye:

                Gyulakeszi Község Önkormányzata

                8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.

 

 1. A felhívás célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 2. Az ajánlati felhívás jellege: nyilvános
 3. Az ajánlat tétel tárgya: Gyulakeszi, Zsinkaikert utcában található 1005/3 helyrajzi szám alatti, kivett beépítetlen terület művelési ág alatt nyilvántartott, Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonában álló belterületi ingatlanok értékesítése. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Az ingatlanok adatai, vételár-mértékének alsó hatásra:

sorszám

helyrajzi szám

terület (m2)

Vételár alsó értéke (Ft)

2.

1005/3

969

2.800.000.-

 1. A vételi ajánlat benyújtásának határideje, elbírálásának feltételei:

Ajánlatot benyújtani személyesen vagy postai úton, írásban, az ajánlattevő sajátkezű aláírásával ellátva, lezárt borítékban, az ajánlattevő nevének, elérhetőségének (telefonszám, email cím) feltüntetésével 2019. augusztus 22. nap 12.30 óráig lehet. Személyesen benyújtani a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán (8300 Tapolca, Hősök tere 15. B. ép. I. emelet 53-54. ajtó) lehet. Írásban pedig a kiíró postacímére kérjük feladni.

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Gyulakeszi telekvásárlásra”

                A vételi ajánlatokat Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az ajánlattételi határidőt lejártát követő 30 napon belül.

                Több ajánlattevő esetén a döntés során a Képviselő-testület az alábbiakat mérlegeli_

 • az ajánlattevő helyi lakosnak minősül-e?
 • az ajánlattevő hány kiskorú gyermeket nevel?
 • a vételár.
 1. Az ajánlattal kapcsolatosan további információ kérhető:

                Szennyainé Kovács Veronika polgármestertől munkanapokon 12.00 órától 16.00 óráig a 06-        30/639 4132 telefonon

 1. Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér ajánlati biztosítékot.
 2. Egyéb információk:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az ajánlati eljárás – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az ajánlati felhívás az Gyulakeszi Község Önkormányzata, valamint a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Gyulakeszi Község honlapján kerül meghirdetésre.

Gyulakeszi, 2019. július 10.

                                                              

                                                                               Tisztelettel

                                                                                                                              Szennyainé Kovács Veronika.

                                                                                                                                       polgármester sk.

feher vertikalis gyulakeszi