Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Látogatók
1
Cikkek
136

HVB ülések

HVB ülések

meghívó

Képviselő-testületi ülések 2018

2018. december 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
3. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
4. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Jegyzőkönyv:
2018. november 27. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. Döntés a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
6. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
7. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
8. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
9. Döntés Gyulakeszi belterület 1005/1; 1005/2; 1005/3 és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása ügyében
10. Tapolca város köznevelési intézményeibe járó gyermekek intézményi étkezéséhez való hozzájárulás
11. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
12. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 2019. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása
14. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
15. Tájékoztató a helyi adókról
Jegyzőkönyv:
2018. október 31. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtása
Jegyzőkönyv:
2018. október 29. letöltés
Meghívó
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. szeptember 25. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat benyújtása
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Jegyzőkönyv:
2018. augusztus 6 letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
2. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2019-2033) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv:
2018. június 27 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
3. Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
4. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatásának biztosítása.
5. A törvényességi felügyeleti szervtől érkezett javaslat megtár-gyalása
6. Döntés főépítészi feladatok ellátásáról
Jegyzőkönyv:
2018. május 28 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.
2. Egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
3. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása.
4. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Jegyzőkönyv:
2018. április 25 letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására
Jegyzőkönyv:
2018. április 23 letöltés
Meghívó
1. Döntés a civil szervezetek támogatásáról.
2. Tájékoztatás az önkormányzati rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatti felhívásról.
3. A 2017 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
4. Pályázat kiírása a Gyulakeszi Százszorszép intézményvezetői munkakörére.
Jegyzőkönyv:
2018. március 26 letöltés
Meghívó
1. Településképi védelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2. Döntés Gyulakeszi Község településrendezési eszközeinek módosításának kezdeményezéséről és a tervező kiválasztásáról.
Jegyzőkönyv:
2018. március 14 letöltés
Meghívó
1. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Jegyzőkönyv:
2018. február 26 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
3. Tájékoztató törvényességi felhívásról
Jegyzőkönyv:
2018. február 16 letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2018. február 14 letöltés
Meghívó
1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. január 22 letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv:
2018. január 15 letöltés
Meghívó

Képviselő-testületi ülések 2019

2019. december 18. letöltés
Meghívó
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.30.) rendelet módosítás és közszolgáltató beszámolójának elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
3.

Tájékoztatás a településkép védelméről szóló 6/2019. (V.17) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról 

4.

Gyulakeszi 04/13 és 06 hrsz-ú ingatlanok más célú hasznosítása

5.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

6.

A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

7.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása

8.

Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

9.

Beszámoló a Szociális Egészségügyi Alapellátási Intézet 2019 évi munkájáról

Jegyzőkönyv:
2019. november 28. (lakossági fórum). letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv (lakossági fórum):
Jegyzőkönyv (közmeghallgatás):
2019. november 22. letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása
2. Döntés a temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
3. Döntés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Tájékoztató a helyi adókról
6. Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
Jegyzőkönyv:
2019. október 31. letöltés
Meghívó
5. Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
6. Bizottsági tagok megválasztása
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
Jegyzőkönyv:
2019. október 10. letöltés
Meghívó
1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Jegyzőkönyv:
2019. szeptember 29. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a véghajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás.
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
2019. augusztus 29. letöltés
Meghívó
1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2020-2034) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
2. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlanok értékesítése ügyében
3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
4. Falugondnoki Szolgálat létrehozása, a Magyar Falu Program ke-retében falugondnoki gépjármű beszerzésére pályázat benyúj-tása
2019. július 15. letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
Jegyzőkönyv:
2019. július 2. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
5. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. június 27. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
Jegyzőkönyv:
2019. június 25. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése.a
Jegyzőkönyv:
2019. június 17. letöltés
Meghívó
1. "Önkormányzati feladatellátó szolgáló fejlesztések támogatása 2019" pályázatához szükséges önerő biztosítása
Jegyzőkönyv:
2019. május 15. letöltés
Meghívó
1. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. Intézkedés a településkép védelméről szóló 3/2018. (III.27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
3. Intézkedés a Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V.3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1 hrsz-u ingatlan értékesítése ügyében hozott 21/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
5. A 2018. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
6. a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv:
2019. március 27. letöltés
Meghívó
1. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1.; 1005/3. és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítése ügyében
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2019. március 13. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018 évi költségvetéséről, a végrehatásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
3. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Jegyzőkönyv:
2019. február 14. (együttes) letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 11. letöltés
Meghívó
1. Tájékoztatás törvényességi felhívásról
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. január 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
2. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
Jegyzőkönyv:


Minden jog fenntartva!