Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Látogatók
1
Cikkek
115

Képviselő-testületi ülések 2018

2018. december 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
3. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
4. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Jegyzőkönyv:
2018. november 27. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. Döntés a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
6. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
7. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
8. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
9. Döntés Gyulakeszi belterület 1005/1; 1005/2; 1005/3 és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása ügyében
10. Tapolca város köznevelési intézményeibe járó gyermekek intézményi étkezéséhez való hozzájárulás
11. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
12. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 2019. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása
14. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
15. Tájékoztató a helyi adókról
Jegyzőkönyv:
2018. október 31. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtása
Jegyzőkönyv:
2018. október 29. letöltés
Meghívó
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. szeptember 25. letöltés
Meghívó
1. Vis maior pályázat benyújtása
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Jegyzőkönyv:
2018. augusztus 6 letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
2. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2019-2033) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv:
2018. június 27 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
3. Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
4. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatásának biztosítása.
5. A törvényességi felügyeleti szervtől érkezett javaslat megtár-gyalása
6. Döntés főépítészi feladatok ellátásáról
Jegyzőkönyv:
2018. május 28 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása.
2. Egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
3. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása.
4. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Jegyzőkönyv:
2018. április 25 letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására
Jegyzőkönyv:
2018. április 23 letöltés
Meghívó
1. Döntés a civil szervezetek támogatásáról.
2. Tájékoztatás az önkormányzati rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatti felhívásról.
3. A 2017 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
4. Pályázat kiírása a Gyulakeszi Százszorszép intézményvezetői munkakörére.
Jegyzőkönyv:
2018. március 26 letöltés
Meghívó
1. Településképi védelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2. Döntés Gyulakeszi Község településrendezési eszközeinek módosításának kezdeményezéséről és a tervező kiválasztásáról.
Jegyzőkönyv:
2018. március 14 letöltés
Meghívó
1. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Jegyzőkönyv:
2018. február 26 letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
3. Tájékoztató törvényességi felhívásról
Jegyzőkönyv:
2018. február 16 letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkörmányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2018. február 14 letöltés
Meghívó
1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2018. január 22 letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv:
2018. január 15 letöltés
Meghívó

Képviselő-testületi ülések 2017

2017. december 14. letöltés
Meghívó
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet aktualízálása
2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása
5. A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozási idöpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének mehgatározása
6. Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2018. évi munkatervének elfogadása
7. Tájékoztató a helyi adókról
8. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
9. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2017. december 5. letöltés
Meghívó
1. A 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkor-mányzati rendelet megalkotása
2. A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkó kötelező helyi közszolgáltatás 2018. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása
5. Döntés külterületi ingatlanok belterületbe vonásának kezdeményezéséről
Jegyzőkönyv:
2017. november 6. letöltés
Meghívó
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
5. Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező Gyulakeszi, 32/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosítása
Jegyzőkönyv:
2017. oktober 9. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés Gyulakeszi Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása a 02, 03, 107, 108, 109, 110 és 111 hrsz, valamint a 04/13 hrsz területekre" vonatkozó településrendezési eszközök módosításának keretében lefolytatott partnerségi egyeztetés tapasztalatainak összegzését tartalmazó határozat közzétételéről.
4. Döntés a "Településszerkezeti terv", valamint Gyulakeszi Község Képviselő-testületének 12/2005. (XII.05.) számú rendeletével jóváhagyott "Helyi építési szabályzat" és "Szabályozási terv" módosításáról a Csigó Malom 02, 03, 04/13, 107, 108, 109, 110, 111 hrsz részterületekre
5. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
6. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
7. Döntés a 04/13 helyrajzi számú ingatlant megközelítését szolgáló út területének előkészítése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. szeptember 8. letöltés
Meghívó
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
2. "Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért" című pályázat benyújtása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 kódszámú, "A helyi identitás és kohézió erősítése" felhívására konzorciumi keretek között
Jegyzőkönyv:
2017. augusztus 30. letöltés
Meghívó
1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv:
2017. augusztus 15. letöltés
Meghívó
1. Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a településfejlesztéssel, település- rendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotása
2. A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2017. július 31. letöltés
Meghívó
1. Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
2. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
3. A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének elfogadása
4. Döntés Gyulakeszi Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása a 02, 03, 107, 108, 109, 110 és 111 hrsz, valamint a 04/13 hrsz területekre" vonatkozó településrendezési eszközök módosításának keretében lefolytatott partnerségi egyeztetés tapasztalatainak összegzéséről.
5. Döntés a 278/3 helyrajzi számú ingatlan elnevezése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. július 8. letöltés
Meghívó
Jegyzőkönyv:
2017. július 5. letöltés
Meghívó
2017. június 19. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. Döntés a Csigó Malom és környezete "kiemelt fejlesztési területté" nyilvánításáról
3. Döntés a Gyulakeszi 103 helyrajzi számú temető megosztása és földhasználati jog létesítése ügyében
Jegyzőkönyv:
2017. május 10. letöltés
Meghívó
1. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 17/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
4. Döntés a 278/1 helyrajzi számú ingatlan megosztása ügyében
5. Alapítványi támogatás jóváhagyása
6. A Gyulakeszi, 04/13. hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása
7. Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel történő biztosítása
8. A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
9. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv:
2017. április 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására
2. A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
Jegyzőkönyv:
2017. március 28. letöltés
Meghívó
1. A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és étkezési térítési díjának megállapítása
3. Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
Jegyzőkönyv:
2017. február 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés a települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítéséről
Jegyzőkönyv:
2017. február 20. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
3. Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2017. február 17. letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
3. Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat benyújtásának támogatása
Jegyzőkönyv:
2017. január 11. letöltés
Meghívó
1. Tájékoztató polgármesteri tiszteletdíj összegéről
2. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Jegyzőkönyv:

Képviselő-testületi ülések 2019

2019. július 15. letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
Jegyzőkönyv:
2019. július 2. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
5. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. június 27. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
Jegyzőkönyv:
2019. június 25. letöltés
Meghívó
1. A 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése.a
Jegyzőkönyv:
2019. június 17. letöltés
Meghívó
1. "Önkormányzati feladatellátó szolgáló fejlesztések támogatása 2019" pályázatához szükséges önerő biztosítása
Jegyzőkönyv:
2019. május 15. letöltés
Meghívó
1. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. Intézkedés a településkép védelméről szóló 3/2018. (III.27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
3. Intézkedés a Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V.3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra
4. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1 hrsz-u ingatlan értékesítése ügyében hozott 21/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
5. A 2018. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
6. a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv:
2019. március 27. letöltés
Meghívó
1. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1.; 1005/3. és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítése ügyében
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv:
2019. március 13. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 18. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018 évi költségvetéséről, a végrehatásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
3. Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Jegyzőkönyv:
2019. február 14. (együttes) letöltés
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv:
2019. február 11. letöltés
Meghívó
1. Tájékoztatás törvényességi felhívásról
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:
2019. január 24. letöltés
Meghívó
1. Döntés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
2. Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
Jegyzőkönyv:


Minden jog fenntartva!